سبد خرید - 0 Item

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تخفیف!

پانسمان بیولوژیک نانو اکس

قیمت اصلی تومان295,000 بود.قیمت فعلی تومان285,000 است.

پانسمان بیولوژیک با ویژگی های متمایز بازسازی کننده لایه های عمقی تر پوست در پانسمان زخم

 • پچ شفاف با خاصیت ضد باکتریایی
 • قابلیت ترمیم لایه های درم و اپیدرم
 • قابلیت استفاده برای زخم های عفونی و غیر عفونی

 

دسته: آنتی باکتریال, پانسمان بیولوژیک, پانسمان کلاژن, محصولات زخم

توضیحات

NanoEx محصول انقلابی در راستای بهبود سریع

 
 

پانسمان بیولوژیک نانو اکس بـه عنوان یـک پانسمان بیولوژیک بـا ویژگی های متمایز در بازسازی لایه هـای عمقـی تـر پوست  در مقایسه بــا سایر محصولات در عرصه پانســمان هــای زخــم شناخته شده است؛

پانسمان بیولوژیک نانو اکس دارای گواهینامهای CE، ISO13485 اسـت کـه در مدیریـت درمـان طیـف گسـترده ایـی از انـواع زخـم هـا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. تمامـي پليمرهـای اسـتفاده شـده در NanoEx بـه علـت تکنولـوژی منحصـر بـه فـرد در تولیـد آن ، بـا حفـظ ويژگيهـای سـاختاري و بيولوژيکـي و بـدون بـه کارگيـري از حلالهای سـمی و روش هـای تهاجمی، داربسـتي بـا سـاختار فيبـری متخلخل، 3 بعدی، بسـيار شـفاف، انعطاف پذیر و مشـابه سـاختار پوسـت تهيـه ميشـود. ايـن محصـول زيسـتي، داربسـت هايـی شـبيه بـه سـاختار ماتريکـس خـارج سـلولی طبيعـی دارد کـه شـرايط مناسـب بـرای چسـبندگی، تکثيـر و مهاجـرت سـلول هـا را فراهـم میکننـد.

NanoEx بـه صـورت يـک لایـه شـفاف، محافظـت کنندگـی، سـهولت اسـتفاده از آن و از همـه مهـم تـر مقبولیـت بالینـی، جهـت ترميـم زخـم هـا بـدون اسـتفاده از دارو يـا آنزيـم بـرای زخمهـای حـاد و مزمن ماننـد زخـم ديابـت، زخـم بسـتر و … کاربـرد دارد.

 

 

ویژگی های پانسمان نانو اکس:

1 . یــک پانســمان بیولوژیــک آســلوالر (Acellular )اســت کــه ســاختاری شــبیه بــه پوســت انســان دارد
2 .خاصیـت آنتـی باکتریـال بـه واسـطه حضـور پلیمرهـای طبیعی کـه سـمیتی را بـرای زخـم ایجـاد نمـی کنـد
3 . جاذب ترشح کم تا متوسط
4 . عدم ایجاد بایوفیلم و از بین بردن آن
5 . ایجـاد رطوبـت بهینـه در بسـتر زخـم و عـدم خیـس خوردگـی (maceration )اطـراف بافـت سـالم
6 . قابل استفاده در زخم های عفونی
7 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای دیابتـی، فشـاری، سـوختگی، زخم هـای پـس از عمـل جراحـی ، مناطـق پیوند پوسـتی
8 . قابل برش
9 . قابل انعطاف برای تطبیق به بستر زخم
10 . امکان بررسی ظاهر زخم به دلیل شفافیت پانسمان
11 . مدت زمان استفاده از پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد
12 . ترميم كننده درمی (Regeneration ) و تسريع اپيتليزاسيون
13 . قابـل اسـتفاده در زخـم هـای حفـره ای و تحریـک بافـت زخـم بـه پـر شـدن
14 . جلوگیری از ایجاد اسکار
15 . قابل استفاده روی تاندون و استخوان
16 . تسهیل مهاجرت سلولی به واسطه ساختار سه بعدی و متخلخل
17 . خاصیت آنژیوژنسیس
18 . تعویض راحت و بدون درد پانسمان
19 . use Easy
20 . خاصیت ضد التهابی
21 . عدم ایجاد حساسیت
22 . Biocompatible

 

 موارد مصرف:

• زخم های سوختگی
• زخم پای دیابتی
• زخم های فشاری (شامل زخم بستر و …)
• زخم های آسیب (تروما)
• پیوند پوست
• زخم ناحیه اهدای عضو
• زخم های جراحی
• زخم های تونلی
• زخم های عفونی و غیرعفونی
• زخم هایی با ترشحات کم تا متوسط

لینک زیر را مشاهده فرمایید

https://www.aparat.com/v/bqk3pc8

 

مزایای نانو ایکس نسبت به محصولات مشابه:

پانسمان چند منظوره، استریل و ایده آل برای انواع زخم ها؛
• متخلخل، زنده و تنفس پذیر، ترمیم کننده درمی؛
• مشاهده آسان زخم، اگزودا و پوست سالم اطراف زخم و به تبع آن عدم تعویض غیر ضروری پانسمان؛
• کاهش زمان بهبودی زخم، کارآمد و به صرفه از نظر اقتصادی؛
• احساس راحتی بیمار هنگام استفاده؛
• عدم محدودیت حرکتی بیمار و قابل استفاده در مناطقی که مفاصل درگیر هستند؛
• تشکیل الیه حفاظتی در مقابل میکروارگانیسم ها؛
• چند الیه و مدیریت رهاسازی تدریجی مواد مورد نیاز بهبودی زخم

  

 ویژگی های اختصاصی NanoEx

 • شفافیت

زخم ها همواره باید از نظر میزالن عفونت،ترشحات،ترمیم شوندگی و … تحت نظارت مستقیم و به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار بگیرند.

بیشتر محصولات موجود در بازار، نمی توانند به درمانگر نمایی از زخم نشان بدهند و همین موضوع منجر به تعویض مکرر پانسمان برای ارزیابی زخم در بازه های زمانی که لزومی بر تعویض پانسمان وجود ندارد، می شود.

با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مورد تایید مراجع دارویی و با تحقیقات تمرکز یافته بر شفافیت حداکثری، NanoEx شفافیت را به ارمغان آورده است که ضمن دارا بودن سایر ویژگی ها باعث کمک به درمانگران و بیماران میشود.

 • انعطاف و شکل پذیری

به طور معمول جهت نگهداری بلند مدت و جدا نشدن اغلب پانسمان ها از سطح زخم، ضروری است که بیمار از نظر حرکتی محدود گردد که به نوبه خود در شیوه زندگی بیمار تاثیر به سزایی دارد. ولیکن به دلیل دانش فنی بالای  NanoEx، در تولید این محصول از طراحی 3 بعدی و متخلل استفاده شده است، که این امکان را میدهد که به راحتی در قالب زخم شکل پذیر باشد و محدودیتی در نواحی مفاصل ایجاد نکنند.

 • گواهینامه ها
 • مجوز فروش در اتحادیه اروپا (CE)
 • شرکت دانش بنیان درجه یک
 • گواهینامه سیستم کیفیت ISO 13485
 • پروانه ساخت از وزارت بهداشت
 •  
 • ساختمان سه بعدی و متخلخل

هر بافت فعال و زنده ای نیاز به برقراری ارتباط و تبادل مواد با محیط اطراف خود دارد.همچنین هر بافت آسیب دیده ایی برای بدست آوردن حداکثر کارایی قبلی خود، از الگوهای سه بعدی و مهندسی شده ی خاصی در بازسازی خود پیروی میکنند که در نتیجه ی این نوع سازماندهی سه بعدی، بافتی با استحکام و قدرت کشسانی مناسب و در نهایت با ظاهری طبیعی و سالم مثل گذشته تشکیل خواهد شد.

NanoEx با داشتن الگویی 3 بعدی و مهندسی شده مطابق بافت طبیعی پوست و دارا بودن روزنه های متعدد در عرض پانسمان با ابعاد نانو، ویژگی زنده بودن را به محصول داده است.

این محصول، تبادل مواد و اکسیژن رسانی را به پوست در حال ترمیم را ممکن می سازد. همچنین به علت ساختار منحصر به فرد 3بعدی امکان قرار گیری صحیح سلول ها و مواد خارج سلولی را در الگوی بافت جدید میدهد.

 • مدیریت سیستم دفاعی پوست ضد التهابی

پوست به عنوان بزرگترین ارگان بدن جزو اولین و مهمترین مکانیسم دفاعی میباشد و نقش پر اهمیتی در جلوگیری از ورود میکروارگانیسم ها و صدمات محیطی به بدن را دارد.

هنگامی که پوست آسیب میبیند، منجر به کاهش کارایی این سد دفاعی می شود، تسهیل ورود میکروارگانیسم ها منجر به عفونت و واکنش های شدیدتر می شود که در روند بهبودی تاثیر به سزایی خواهد داشت.

علاوه بر ابن، میکروارگانیسم ها با ورود به بافت های عمقی تر میتوانند موجب تحریک سیستم ایمنی بدن شوند و در امتداد این تحریک واکنش های مانند قرمزی،خارش،… و واکنش های سیستم ایمنی سلولی میتواند منجر به پیچیده تر شدن درمان زخم شود.

NanoEx با ایفای نقش محافظتی و متعادل سازی التهاب زخم را مهیا میکند. با توجه به شباهت ساختاری و شیمیایی که NanoEx با پوست دارد، علاوه بر ایفای نقش تبادلی و انعطاف پذیری ناحیه آسیب دیده را در مقابل میکروارگانیسم ها و سایر آسیب های محیطی محافظت می کند.

 • خاصیت رگزایی

از اصول پایه ایی ترمیم زخم، تغذیه و خونرسانی به زخم میباشد که رگزایی یکی از عوامل موثر بر بهبود زخم میباشد. مواد تشکیل دهنده NanoEx، توانایی تحریک آنژیوژنز را دارد و منجر به عروق سازی در بستر زخم خواهد شد که موجب بازسازی سریع تر پوست و درم می شود.

 • تسهیل مهاجرت سلول ها

تسهیل مهاجرت سلولی از لایه های زایای پوست سالم، برای تشکیل بافت گرانولیشن و اپیتلیالی یکی از نکات پر اهمیتی است که معمولا نادیده گرفته میشود.

بعد از تحریک سلول های پوست برای تقسیم شدن و افزایش جمعیت سلول  ها، شرایطی باید فراهم شود که این سلول ها به آسانی جهت بازسازی پوست مهاجرت کند. NanoEx با داشتن ساختار آناتومیکی خاص خود مهاجرت سلول های تقسیم شده را آسان و زمان بسته شدن زخم را کوتاه می کند.

 • ترمیم کننده درمی

پوست سالم از لایه های متعددی (اپیدرم، درم، …) تشکیل شده است. به همین جهت در ارزیابی بالینی و انتخاب روش درمانی، عمق شدت زخم و نوع آسیب به پوست بررسی می شود. هرچه آسیب وارد شده به پوست، نواحی عمیق تری از پوست را درگیر کند، نیازمند زمان بیشتر بوده که منجر به پیچیده تر شدن مراحل درمان می گردد.

بیشتر محصولات موجود در زمینه پانسمان های زخم، تمرکز بر بازسازی اپیدرمی (تمرکز بر سطحی ترین لایه) دارند، در حالی که میدانیم در بسیاری از زخم ها در کنار آسیب اپیدرمی، درم هم آسیب میبیند، NanoEx علاوه بر ترمیم اپیدرمی، این توانایی را دارد که زخم های با آسیب درمی را هم بازسازی کند.

 • حفظ رطوبت مناسب در سطح زخم

 طی 10 سال اخیر علم مراقبت از زخم دچار تحولاتی شده است. یکی از نمونه های آن، تغییر نگرش در میزان رطوبت محیط زخم میباشد. نگرش قبلی،تاکید بر کاهش رطوبت محیط زخم بود، که امروزه تغییر پیدا کرده است.

NanoEx با تشکیل لایه ایی محافظتی در عین ویژگی تبادلی که دارد منجر به حفظ رطوبت مناسب زخم می شود.

 • مدیریت PH  زخم

اصطلاح هموستاز در فیزیولوژی به معنای ثابت نگاه داشتن مواد موجود در محیط داخلی بدن است اساسا تمام اندام ها و بافت های بدن، اعمالی را انجام می دهند که به حفظ این شرائط ثابت کمک می کند.

برای بهبودی زخم های مزمن هم یکی از فاکتورهای اساسی که باید اهمیت داده شود نگهداری هموستاز و PH  زخم میباشد. آنزیم هایی که در جهت دهی و نگهداری زخم به سمت مزمن شدن فعالیت دارند، در  PH بازی فعالیتشان بیشتر می باشد.

به همین دلیل، متخصصان ما با در نظر گرفتن این موضوع در ساخت NanoEx، PH مناسبی را طراحی کرده اند که سبب عدم فعالیت آنزیم هایی مثل Collagenase، Elastase، … می شود، که خود منجر به عدم ورود زخم ها به فاز مزمن و کنترل هموستاز زخم ها خواهد شد.

 • چند لایه بودن و رهاسازی تدریجی و مداوم مواد

مراقبت از زخم نیازمند توجه و رسیدگی مداوم دارد. به دلیل تکنولوژی ساخت  NanoEx، که ساختاری لایه لایه دارد، این امکان را داده است که مواد مورد نیاز زخم به صورت تدریجی و مداوم به زخم برسد.

به همین سبب این ویژگی منجر به کاهش تعویض های مکرر پانسمان شده است.

 • چسبندگی و پوشانندگی کامل سطح زخم

ویژگی دیگر NanoEx، چسبندگی به سطح زخم و نواحی سالم اطراف زخم می باشد که فوایدی دارد:

محافظت از زخم و اجاره ورود میکروب ها، مواد و آلودگی های محیطی را نمی دهد و از همه مهمتر به آسانی با حرکت بیمار و … از سطح زخم کنده نمی شود.

بعد از گذاشتن NanoEx بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی این ویژگی را مشاهده خواهید کرد.

 • ترمیم کنندگی زخم و کاهش تعداد تعویض پانسمان

تمرکز NanoEx بر ویژگی ها و مواد اولیه موثر و مفید بر بهبودی زخم و تکنولوژی استفاده شده  در این محصول باعث شده است که در مقایسه کارایی و تعداد دفعات تعویض و قیمت به تعادل ایده آلی برسد.

 • خاصیت ضد میکروبی

یکی از معضلات و نگرانی های بیماران و درمانگران، عفونت زخم میباشد، همانطور که می دانید عفونی شدن زخم منجر به افزایش ترشحات و بدبو شدن زخم و از همه مهمتر منجر به بزرگتر شدن زخم خواهد شد و پروسه درمان را با مشکل روبرو خواهد کرد.

با استفاده از مواد کامپوزیتی و تعاملات بیوشیمیایی فیبرهای به کار برده شده، NanoEx این توانایی را دارد که با عوامل میکروبی به مقابله بپردازد و تاثیرات قابل ملاحظه ایی در میزان اگزودا و بو ناشی از عفونت خواهد داشت.

 • کاهش اگزودای زخم

وجود ترشحات فراوان زخم منجر به تعویض مکرر پانسمان می شود، که از این نظر شرایط روحی و اقتصادی بیمار را تحت شعاع قرار خواهد داد. پانسمان NanoEx با استفاده از مواد کامپوزیتی و کاهنده بیوفیلم موجود بر زخم، این توانایی را دارد که در مدت زمان چشمگیری اگزودای زخم را کاهش دهد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…